میانگین سود ماهانه کانال ۳۰درصد میباشد سیگنال ها کوتاه مدت می باشد

توضیح

در کانال VIP بورس ایران به شما اطلاع می دهیم که در چه زمانی سهم را بخرید و به شما اطلاع می دهیم چه زمانی سهم را بفروشید.در کل سیگنال خرید و فروش به شما داده می شود

توجه

حتما در ماه اول با سرمایه کم طبق سیگنال های کانال سرمایه گذاری کنید و از ماه بعدی وقتی با کانال آشنا شدید می توانید مبلغ سرمایه گذاری خود را افزایش دهید