شاخص دلار و امریکا را در این مقاله برای شما توضیح دادیم

رابطه بين شاخص دلار و شاخص های بازار سهام آمریکا چيست؟

(شاخص دلار و امریکا)

همبستگی بين دو یا چند چيز فارغ از اینکه در دنيای واقعی باشند یا نه٬ به صورت خلاصه یک رابطه ناميده می شود.

شاید گاهی اوقات دیده باشيد که بعضی چيزها از یکدیگر تقليد می کنند و در واقع رابطه هایی با هم دارند.

این ارتباطات و همبستگی ها در دنيای سرمایه گذاری و معامله گری نيز وجود دارد و می تواند به شما در تشخيص روندها کمک بسياری کند.

اینجا مفهومی به نام ضریب همبستگی وجود دارد (از اسم به ظاهر ترسناک آن نترسيد چون خيلی هم ساده است).

ضریب همبستگی عددی بين ۱ +و ۱ ­می باشد.

(شاخص دلار و امریکا)

این دو عدد به عنوان ضرایب کامل همبستگی ناميده می شوند.

به عنوان مثال وقتی که ضریب همبستگی بين دو چيز (دو جفت ارز٬ دو کالا٬ دو شاخص سهام و … ) برابر با ۱ +باشد می توان گفت که آن دو متغير دقيقا در یک جهت حرکت می کنند.

(اگر یک متغير افزایش یابد٬ متغير دوم نيز افزایش می یابد).

وقتی که این عدد ۱ ­باشد٬ دقيقا در خلاف جهت یکدیگر به حرکت در می آیند (اگر یکی از آن دو متغير افزایش
یابد٬ متغير دوم کاهش خواهد یافت)

البته در بازارها ضریب همبستگی کامل در واقع ایده آل ترین حالت است و وجود خارجی ندارد.

اما ضرایب همبستگی با نسبت های کمتر در بازار داریم و هرچه این اعداد که به صورت درصدی یا اعشاری نوشته می شوند.

شاخص دلار

به ۱ +یا ۱ ­نزدیک تر باشند قدرت بيشتری پيدا می کنند

(شاخص دلار و امریکا)

(وقتی ضریب همبستگی به صورت درصدی بيان می شود مسلما بازه ای بين ۱۰۰ +و ۱۰۰ % ­مورد نظر می باشند).

اما در این مطلب قصد داریم تا رابطه بين شاخص دلار آمریکا (که ارزش جهانی دلار در مقایسه با ۶ ارز بزرگ دیگر را
نشان می دهد) و شاخص های مشهور سهام این کشور یعنی Nasdaq Jones٬ Dow و ۵۰۰ P&S را بررسی کنيم.

توجه داشته باشيد که هر سه ضریب همبستگی مثبت هستند و این بدان معناست که اگر شاخص دلار آمریکا رشد
کند٬ این سه شاخص نيز رشد خواهند کرد؛ اما به ميزانی معين!

همچنين باید توجه کنيد که هر سه این ضرایب زیر ۴٫۰ هستند و می توان اینطور تفسير کرد که فقط حدود ۳۵ تا ۴۰ %از حرکات شاخص سهام آمریکا با دلار در ارتباط است.

ارز رایج یک کشور می تواند از دو طریق در سطح جهانی ارزشمندتر شود:

(شاخص دلار و امریکا)

۱ (هنگامی که مقدار ارز آن کشور در سطح بازارهای جهانی کاهش پيدا می کند. مثلا وقتی که فدرال رزرو نرخ
بهره را افزایش می دهد و باعث کاهش در هزینه ها می شود.

۲ (هنگامی که تقاضا برای ارز آن کشور زیاد می شود.مثلا هنگامی که در سطح جهانی تمایل برای خرید سهام
در بازار بورس آمریکا افزایش پيدا می کند٬

سرمایه گذاران مجبورند تا دلار آمریکا را برای خرید سهام مورد نظرشان بدست بياورند. بنابراین تقاضا برای دلار آمریکا افزایش می یابد و ارزش آن نيز مسلما بالا خواهد رفت.

ارزش سهام آمریکا و مخصوصا آنهایی که در شاخص ها وجود دارند (یا به قول مردم کشور خودمان شاخص ساز
هستند) با افزایش ارزش دلار آمریکا تمایل به افزایش پيدا می کنند.

به بيانی دیگر همبستگی مثبت بين آنها وجود دارد.