شکست حمایت و مقاومت را در این مقاله توضیح داده ایم.

تایيد شکست ها با استفاده از حجم

حجم معاملات یک ابزار بسيار محبوب برای معامله در سهام٬ آپشنز٬ فيوچرز و دیگر بازارهاست.

اما وقتی صحبت از فارکس ميشود٬ ميبينيم که تعداد زیادی از تریدرها اصلا از آن استفاده نمی کنند.

دليل آنها این است که فارکس یک بازار غير متمرکز است و حجم کلی معاملات بازار در دسترس نيست که البته درست هم ميگویند.

اما در صورتی که در یک کارگزاری بزرگ فارکس که حجم زیادی از معاملات را انجام می دهند حساب کاربری داشته
باشيد می توانيد از اندیکاتور Volume آن استفاده کنيد.

البته باز هم باید توجه داشته باشيد که این حجم معاملات٬ تنهامی تواند نمونه ای از حجم کلی بازار باشد و ميزان حجم تریدها در سراسر دنيا نيست.

در این حالت می توانيم حجم نسبی نوساناتبازار را مشاهده کنيم.

در این مطلب قصد داریم تا در مورد استفاده از حجم معاملات در تعيين شکست های معتبر Breakouts Validate
صحبت کنيم.

مطمئنا با مفهوم شکست آشنا هستيد.

(شکست حمایت و مقاومت)

اما به صورت ساده می توان گفت که شکست به معنای بالاتر رفتن یا پایين تر آمدن از قيمتی است که قبلا سدی را در برابر این کار ایجاد کرده بود.

حالا این سطح می تواند یک حمایت یا مقاومت افقی و یا یک خط روند صعودی یا نزولی باشد.

هنگامی که این سطح شکسته شود٬ شاید بتوان یک موقعيت معاملاتی را شکار کرد.

اما آیا همه شکست ها معتبر هستند؟

(شکست حمایت و مقاومت)

مسلما پاسخ این سوال منفی است.

چون در این صورت مفاهيمی مثل تله های صعودی و نزولی Traps Bear and Bull معنایی نداشتند.

بنابراین باید شکست معتبر را از شکست غير معتبر تشخيص دهيم.

هر معامله گری روشی برای این کار دارد. ممکن است از اندیکاتورهای خاصی استفاده کند و یا تکنيک های نموداری را به کار ببرد.

ولی استفاده از حجم معاملات می تواند گزینه بسيار جذابی باشد.

در تصویر زیر مشاهده می کنيد که سطوح حمایتی و مقاومتی داریم.

گاهی اوقات قيمت آنها را می شکند اما مجددا برخلاف جهت شکست حرکت می کند و تریدرهایی که با این شکست ها وارد معامله شده اند را وارد زیان می کند.

چرا؟

چون این فقط یک روی شکست هاست ولی شکست معتبری رخ نداده است.

در واقع این یک Breakout False یا شکست غلط است یا همان Trap Bull و Trap Bear در واقع تشخيص شکست های درست از غلط مشکل ترین بخش استراتژی معامله بر اساس شکست هاست.

شکست حمایت و مقاومت

اما چگونه از حجم معاملات برای تشخيص شکست های معتبر استفاده کنيم؟

(شکست حمایت و مقاومت)

اصل اساسی در این مبحث این است که حجم بالای معاملات در زمان شکست شدن یک سطح٬ نشان دهنده است که گروهی که قدرت را در دست دارد.

(حالا چه خریدار و چه فروشنده) با تمام توان وارد شده است و به تعبيری در جنگ نهایی برای عبور از سطح مورد نظر٬ پيروز بوده است.

بنابراین حجم های بزرگ و قدرتمند معاملات باید از حجم های کوچک و کم اهميت تشخيص داده شده و در مواقع
حساس بازار به کار گرفته شوند.

بنابراین هنگامی که قصد معامله بر اساس یک بریک آوت را دارید٬ حجم معاملات را در آن زمان بررسی کنيد و ببينيد که آیا نسبت به حجم معاملات در همين محدوده زمانی بيشتر بوده است یا خير.

در صورتی که اینگونه نباشد٬ باید در مورد صحبت شکست مورد نظرتان تردید کنيد.

(شکست حمایت و مقاومت)

تصویر زیر بيانگر همه توضيحات بالاست.

حمایت و مقاومت

در تصویر بالا مشاهده می کنيد که شکست های غير معتبر و شکست های معتبر نشان داده شده اند.

در نيمه پایينی تصویر که حجم معاملات به تصویر کشيده شده است ميبينيم که در زمانی که شکست های غيرمعتبر رخ ميدهند٬

حجم معاملات رشد زیادی نداشته است (نسبت به همان محدوده زمانی که در آن قرار دارد).

این شکست ها غیر معتبر حتی نتوانستند کندل خود را نيز زیر حمایت یا بالای مقاومت مورد نظر ببندند.

در تصویر بالا این شکست های غلط با استفاده از دایره های قرمز رنگ فيلتر شده اند.

اما نگاهی به دو شکست معتبری که در نيمه دوم تصویر داریم بيندازید.

مشاهده می کنيد که چقدر زیبا حجم معاملات به ما در تشخيص این شکست های معتبر کمک کرده است. این شکست های درست نيز با دایره های سبز رنگ نشان داده شده اند.

بنابراین اگر شما یک معامله گر Base Breakout هستيد و اساس استراتژی معاملاتی تان بر اساس شکست هاست٬ می توانيد از حجم معاملات نيز در کنار سایر روش ها و اندیکاتورها استفاده کنيد.