آموزش بورس و تحلیل تکنیکال رایگان

آموزش بورس

آموزش بورس

فرض رو بر این می گیریم که می دانیم که مدیریت سرمایه به سبک درست، در دراز مدت باعث سودآوری ما
خواهد شد ولی حالا می خواهیم به شما روی دیگر مسائل را نشان دهیم اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد اگر
قوانین مدیریت سرمایه را رعایت نکنید؟

این مثال را در نظر بگیرید و کمی به آن فکر کنید:

(آموزش بورس)

بیاید در نظر بگیریم که شما ۱۰۰ هزار دلار پول دارید و ۵۰ هزار دلار آنرا از دست داده اید، چند درصد از حساب خود را از دست داده اید؟

خب مشخصه که به سادگی جواب خواهید داد ۵۰ ذرصد. این سوال به اندازه کافی ساده بود تا مفهوم افت
سرمایه را برایتان توضیح بدهیم. این همان موضوعی است که تریدرها به آن DRAWDOWN یا افت سرمایه
می گویند.

در ادامه باید اشاره کنم که افت سرمایه یا بصورت مخفف DD مقدار کاهش سرمایه شخصی است که در اثر
یکسری از معاملات ناموفق یا ضررده اتفاق میفتد.

بصورت نرمال از اختلاف بین سطح قبلی سرمایه قبل از ضررها و سطح فعلی بعد از ضررها بدست می آید و معمولاً تریدرها بصورت درصد از حساب خود آنرا محاسبه می کنند.

خط شکست (ضرر):

(آموزش بورس)

افت سرمایه

در معامله کردن، ما همیشه به دنبال یک لبه هستیم. تمام دلیلی که تریدرها سعی میکنند تا سیستم خود را
گسترش دهند همین است.

یک سیستم معامالتی که ۷۰ درصد معامالت آن سودآور باشند به نظر میرسد که بسیار مناسب باشد.

ولی فقط به این دلیل که سیستم شما ۷۰ درصد سودده میباشد، آیا در هر ۱۰۰ معامله ای که انجام می شود به این معنی است که از هر ۱۰ معامله ۷ تای آن به سود می رسد؟

نه لزوماً!! شما چطور می دانید که کدام ۷۰ معامله از آن ۱۰۰ معامله به سود خواهد رسید؟

جواب این است که نمی دانید!!

(آموزش بورس)

شما می توانید تمام ۳۰ معامله اول را شکست بخورید و بعد تمام ۷۰ معامله بعدی را سود کنید که هنوز هم ۷۰ %معاملات سیستم شما موفق بوده است ولی باید از خودتان سوال کنید که اگر ۳۰ معامله پشت سر هم شکست بخورید آیا اصالً هنوز در بازار حضور دارید؟

این دلیلیه که مدیریت سرمایه بسیار اهمیت دارد.

اهمیتی ندارد که از چه سیستمی استفاده می کنید بلکه حتماً باید حدود شکست خود را در نظر بگیرید.

باید به این نکته اشاره کنم که بازیکنان حرفه ای پوکر که حتی تمام زندگی خود را با این شغل ساخته اند نیز برای خود حدودی را تعریف کرده اند و بنابراین هنوز سوددهی دارند.

دلیلش این است که بازیکنان خوب پوکر در واقع تمرین مدیریت سرمایه می کنند به این دلیل که آنها به خوبی
می دانند که قطعاً تمام تورنمنت را برنده نخواهند بود.

بنابراین آنها فقط درصد کمی از سرمایه خودشان را ریسک می کنند و به این صورت می توانند از ضررها سالم گذر کنند و ادامه دهنده راه سودآور خود باشند.

این چیزی است که شما هم به عنوان یک تریدر باید انجام دهید. افت سرمایه قسمتی از معامله کردن است و
معامله گری وجود ندارد که با افت سرمایه اش دست و پنجه نرم نکرده باشد.

کلید اینکه معامله گر فارکس موفقی باشید این است که نقشه معامله داشته باشید (Plan Trading)که بتواند شما را پس از این مقادیر بزرگ ضرر سرپا نگه دارد و به بازی بازگرداند. و قطعاً قسمت بسیار مهمی از این نقشه معامله شما باید قوانین مدیریت سرمایه باشد.

فقط درصد کوچکی از سرمایه معامالتی خود را ریسک کنید و با این روش می توانید از لبه های شکست جان
سالم به در ببرید و این ضررهای کوچک را در معامالت سودده خود جبران کنید.

به یاد داشته باشید که اگر قوانین صحیح مدیریت سرمایه را تمرین کنید به تریدری تبدیل می شوید که قطعاً در بلند مدت در بازار حضور خواهد داشت و قطعاً نتیجه معامالتش سود می باشد.

هیچوقت بیشتر از ۲ %در هر معامله ریسک نکنید

(آموزش بورس)

آموزش بورس

چقدر باید در هر معامله ریسک کرد؟

این سوال بسیار خوبیه که قطعاً هر معامله گری در ابتدای مسیر معامله و حتی در شروع هر معامله باید از خودش بپرسه.

سعی کنید که ریسک تمام معامالت خودتان را به ۲ %از سرمایه باقیمانده )نه سرمایه اولیه( محدود کنید.

ولی توجه داشته باشید که این مقدار اگر تازه وارد هستید می تواند اندکی زیاد هم باشد و اگر در ابتدای راه آموزش قرار دارید سعی کنید مدتی این مقدار را ۱ %از سرمایه باقیمانده حفظ کنید.

به این مثال دقت کنید

خب در این قسمت میخواهم مقایسه بسیار مهمی را برایتان انجام دهم که در یکی از موقعیتها ریسک هرمعامله
۲ %در نظر گرفته می شود.

در موقعیت دیگر ریسک هر معامله ۱۰ %از سرمایه و شما سعی کنید که خود را درجایگاه هر دو معامله گر قرار دهید تا تفاوت وضعیت و احساسات آنها را متوجه شوید.

برای هر دو نفر حسابی با ۲۰ هزار دالر سرمایه اولیه مشخص شده است و اینطور در نظر گرفته ایم که فرضاً هر دو ۲۰ معامله پشت سر هم ضررده خواهند داشت و وضعیت هر دو حساب را در انتها بررسی خواهیم کرد.

بورس

خب به سادگی می توانید ببینید که تفاوت بسیار زیادی بین رعایت ریسک ۲ %وریسک ۱۰ %در هر معامله وجود دارد.

(آموزش بورس)

اگر در یک دام شکست افتادید و ۲۰ معامله پشت سر هم را شکست خوردید در انتها با ریسک ۱۰ %
در هر معامله فقط ۳۰۰ دالر برایتان باقی می ماند که با محاسبه افت سرمایه متوجه می شویم که ۸۵ %از کل
سرمایه از دست رفته است.

ولی اگر به مدیریت سرمایه به روش ۲ %در هر معامله توجه کرده باشید در انتهای همان ۲۰ معامله ضررده هنوز
حدود ۱۴ هزار دالر سرمایه باقیمانده دارید و با محاسبه افت سرمایه مشخص می شود که حدود ۳۰ %از کل
سرمایه از دست رفته است.

مطمئناً آخرین چیزی که ما می خواهیم انجام دهیم این است که ۲۰ معامله پست سر هم شکست بخوریم ولی
بیایید منطقی باشیم و به تفاوت شکست در ۵ معامله پشت سر هم در هر دو حساب نگاهی بیندازید.

در حساب۲ %ریسک در هر معامله هنوز حدود ۵٫۱۸ هزار دالر باقیمانده است ولی در حساب ۱۰ %ریسک حدود ۱۳ هزاردلار که این مقدار کمتر از عددی است که در حساب ۲ %ریسک و با فرض ضرر در ۲۰ معامله باقی خواهد ماند!!

امیدوارم که نکته محاسبات و جدول باال را متوجه شده باشید.

اگر مدیریت سرمایه درستی داشته باشید حتی در صورتی که افت سرمایه داشته باشید در اثر یکسری از معامالت ناموفق، باز هم به مقدار کافی در حساب خود باقیمانده خواهید داشت تا بتوانید ادامه روند موفق خود را بدهید.

و حاال باید سوال کنم می توانید تصور کنید که ۸۵ %از سرمایه خود را از دست بدهید؟

(آموزش بورس)

با یک محاسبه ساده متوجه می شوید که در ازای این ۸۵ %از سرمایه که از دست داده اید باید ۵۶۶ %از سرمایه ای که باقی مانده است سود به دست آورید تا به مقدار حساب اولیه خود بازگردید.

به من اطمینان کنید، باور کنید که نه شما و نه هیچکس دیگر دوست ندارد در این وضعیت قرار بگیرد.

برای اینکه بهتر متوجه ماجرا بشوید برایتان در جدول زیر مقدار از دست دادن سرمایه به درصد و مقدار سود برای
جبران آن را محاسبه کرده و قرار داده ام.

به این جدول لفظ باتالق ضرر هم اتالق می شود چون هرچه ضرر بیشتری می کنید در واقع در باتالقی فرو می روید که راه نجات از آن سخت تر و سخت تر می شود.

drawdown

خب حاال امیدوارم که مطالبی که بصورت مثال های ساده و توضیحات کافی برای شما گفتم را به عنوان
راهنمای راه در نظر بگیرید و در سرتان فرو کنید که فقط اجازه دارید درصد کمی از سرمایه خود را ریسک
کنید تا بتوانید در مواقعی که در دام ضرر میفتید به راحتی از آن نجات پیدا کنید.

مطالب آموزشی را در وبلاگ ما مشاهده کنید